4 tháng, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), 4 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư công đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng.
4 tháng, giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng
Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư công đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.

Trong chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2024, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 307.125 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Với chi đầu tư, tính đến ngày 30/4/2024, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 111.017,7 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 657.601,7 tỷ đồng), bằng 15,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND Tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 696.343,5 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 109.035,1 tỷ đồng (bằng 17,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 16,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN); Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.982,6 tỷ đồng (bằng 9,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN).

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục xây dựng Đề án chi trả trợ cấp cho các đối tượng an sinh xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước qua tài khoản an sinh gắn với mã định danh mở tại KBNN để theo dõi số ngân sách đã chi cho từng đối tượng theo quy định.

Đồng thời, triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản tại 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật