09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25450.00
 • AUD17245.90
 • CAD18986.61
 • CHF28499.80
 • CNY3599.99
 • DKK3777.47
 • EUR28420.33
 • GBP32741.62
 • HKD3314.60
 • INR316.53
 • JPY167.74
 • KRW19.68
 • KWD85973.23
 • MYR5497.28
 • NOK2430.47
 • RUB294.77
 • SAR7037.78
 • SEK2424.74
 • SGD19216.61
 • THB716.88
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền