09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24420.00
 • AUD16285.57
 • CAD18130.68
 • CHF27990.00
 • CNY3462.95
 • DKK3627.07
 • EUR27268.27
 • GBP31080.78
 • HKD3160.87
 • INR301.72
 • JPY167.95
 • KRW19.64
 • KWD81550.78
 • MYR5249.50
 • NOK2325.88
 • RUB288.35
 • SAR6705.66
 • SEK2375.98
 • SGD18442.81
 • THB708.16
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền