09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,513,000
 • Bán 5,610,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23150.00
 • AUD18131.05
 • CAD19082.06
 • CHF25630.68
 • CNY3636.77
 • DKK3791.37
 • EUR28235.33
 • GBP32550.65
 • HKD3014.52
 • INR323.94
 • JPY215.40
 • KRW21.58
 • KWD79397.99
 • MYR5660.20
 • NOK2819.19
 • RUB342.99
 • SAR6374.79
 • SEK2773.39
 • SGD17534.87
 • THB753.70
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền