...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,510,000
 • Bán 5,612,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23125.00
 • AUD18022.52
 • CAD18512.37
 • CHF25154.22
 • CNY3619.97
 • DKK3763.70
 • EUR28023.73
 • GBP32375.03
 • HKD3013.39
 • INR326.33
 • JPY217.01
 • KRW21.51
 • KWD78918.80
 • MYR5719.36
 • NOK2759.56
 • RUB346.20
 • SAR6366.52
 • SEK2759.88
 • SGD17447.94
 • THB769.42
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền