09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,615,000
 • Bán 5,787,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23070.00
 • AUD17190.30
 • CAD18623.73
 • CHF25642.94
 • CNY3612.82
 • DKK3727.02
 • EUR27893.24
 • GBP32421.33
 • HKD2999.44
 • INR320.16
 • JPY214.64
 • KRW21.03
 • KWD79246.16
 • MYR5492.69
 • NOK2663.99
 • RUB347.62
 • SAR6349.58
 • SEK2728.18
 • SGD17199.90
 • THB713.45
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền