Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Tiến Lộc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ tên: Nguyễn Tiến Lộc Năm sinh: 2006 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Tiến Lộc
Ảnh minh họa

Đơn vị giới thiệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo Giáo dục Thời đại

Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2023.

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật