Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 31-12-2023

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23, Chính phủ đề nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 31-12-2023
Lĩnh vực kinh doanh bất động sản không thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội tờ trình mới về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về vấn đề này tại phiên họp thứ 23.

Theo đó, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% quy định tại điểm a khoản 1.1, điều 3, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1-7-2023 đến hết ngày 31-12-2023.

Cụ thể là giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hó‌a chấ‌t, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước đó, tại phiên họp thứ 23 (đầu tháng 5-2023) của UBTVQH, Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%). Tức là áp dụng cả đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và các lĩnh vực khác như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông, công nghệ thông tin…

Tuy nhiên, qua thảo luận, UBTVQH không tán thành mở rộng phạm vi giảm thuế cả đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và các lĩnh vực khác như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông, công nghệ thông tin… mà chỉ thực hiện như quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật