Đấu thầu 3 gói thầu xây lắp cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đều có quy mô trên 1.000 tỷ đồng.
Đấu thầu 3 gói thầu xây lắp cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Đây là Dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Theo đó, Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng công trình đoạn Km69+500 ÷ Km86+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - EC) có giá gói thầu: 1.440,738 tỷ đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý II/2023; thời gian thực hiện hợp đồng: 1260 ngày.

Phạm vi công việc chính của Gói thầu số 1 có chiều dài tuyến 16,5km, gồm: công trình đường bộ cấp I; 5 công trình cầu (1 cầu cấp II, 3 cầu cấp III, 1 cầu cấp IV).

Gói thầu số 2 - Thi công xây dựng công trình đoạn Km86+00 ÷ Km101+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - EC) có giá gói thầu: 1.567,19 tỷ đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý II/2023; thời gian thực hiện hợp đồng: 1260 ngày.

Phạm vi công việc chính của Gói thầu số 2 có chiều dài tuyến 15,5 km, gồm: công trình đường bộ cấp I; 10 công trình cầu (9 cầu cấp III, 1 cầu cấp IV).

Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng công trình đoạn Km101+500 ÷ Km117+593 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - EC) có giá gói thầu 1.554,095 tỷ đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý II/2023; thời gian thực hiện hợp đồng: 1260 ngày.

Phạm vi công việc chính của Gói thầu số 3 có chiều dài tuyến 16,093 km, gồm: công trình đường bộ cấp I; 13 công trình cầu (13 cầu cấp III).

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án tại Nghị quyết 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022, giao Bộ GTVT, UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Khánh Hòa làm Cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện với 3 Dự án thành phần.

Chính phủ có Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 chỉ đạo thực hiện với các mốc thời gian cụ thể, trong đó trước ngày 20/1/2023 phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công trước ngày 30/6/2023; khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật