Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất xây Trung tâm Văn hóa Thể thao

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Kinh tế và Đô thị đã có nhiều bài viết sau 38 năm GPMB xây Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín, đến nay các con cháu thừa kế QSD đất, quyền sở hữu tài sản trên đất nguồn gốc của cụ Trần Văn Nội phối hợp theo kiểu nửa với.
Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất xây Trung tâm Văn hóa Thể thao
Công trình này sẽ được UBND huyện Thường Tín tháo dỡ để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao vào ngày 29 - 30/3/2023

Như các số báo trước đã phản ánh, UBND huyện Thường Tín xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao có diện tích 9,765ha với mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng và phục vụ đời sống người dân là việc làm chính đáng được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để sớm triển khai các hạng mục, đến nay huyện Thường Tín còn phải thực hiện thu hồi 4.674,4m2/9,765ha là diện tích đất 8 người con và cháu được hưởng thừa kế, QSD đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thu hồi có nguồn gốc của cụ Trần Văn Nội và cụ Trần Thị Sửu.

Mặc dù, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn cùng các sở, ngành đã tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm làm rõ các nội dung để sớm chi trả bồi thường, hỗ trợ tiền, bố trí tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, các con cháu của cụ Nội vẫn chưa đồng thuận.

Do vậy, đầu tháng 1/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành hàng loạt các quyết định về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tại thị trấn Thường Tín.

Cùng với đó, cuối tháng 1/2023, UBND huyện ban hành hàng loạt quyết định chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án, đồng thời tổ chức chi trả tiền cho các hộ gia đình có nguồn gốc của cụ Nội và cụ Sửu. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Công trình này sẽ được UBND huyện Thường Tín tháo dỡ để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao vào ngày 29 - 30/3/2023

Cũng tại thời điểm này, UBND huyện Thường Tín ban hành các quyết định và tổ chức thực hiện bàn giao đất tái định cư sử dụng vào mục đích làm đất ở sau khi thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao theo quy định, nhưng con cháu của cụ Nội cũng không nhận.

Qua đó, ngày 22/2/2023, UBND huyện ban hành quyết định 539/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với con cháu nhà cụ Nội để xây Trung tâm Văn hóa Thể thao phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích Quốc gia, công cộng. Thời gian thực hiện từ ngày 15 - 16/3/2023.

Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động, đến đầu tháng 3/2023 các con cháu của cụ Nội đã thống nhất, đồng thời cùng ký biên bản cam kết đến ngày 22/3/2023 sẽ hoàn thành xong việc thu dọn tài sản, cây trồng và tháo dỡ các công trình di chuyển đi nơi khác, bàn giao mặt bằng cho UBND huyện.

Đến ngày 21/3/2023, việc thu dọn tài sản và cây trồng cũng như tháo dỡ một số công trình nhà ở đã được con cháu nhà cụ Nội chấp hành nhưng chỉ mang tính chất đối phó, đồng thời để lại 2 công trình nhà ở trên đất, gây khó khăn cho UBND huyện Thường Tín.

Mặc dù con cháu nhà cụ Nội cam kết sau khi thu dọn xong tài sản, cây trồng sẽ bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến chiều 22/3, UBND huyện Thường Tín tiến hành làm việc như thống nhất trước đó với con cháu nhà cụ Nội. Tại thời điểm này, con cháu của cụ Nội đã gây khó khăn, không bàn giao 4.674,4m2 đất.

Công trình này sẽ được UBND huyện Thường Tín tháo dỡ để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao vào ngày 29 - 30/3/2023

Do các con cháu nhà cụ Nội đã không thực hiện các nội dung như cam kết tháo dỡ nốt công trình để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện, vì vậy từ ngày 29 - 30/3/2023, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công nốt các hạng mục của dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, thời điểm chiều 22/3, con cháu của cụ Nội đã dừng việc thu dọn cây trồng cũng như tháo dỡ 2 công trình nhà ở còn lại để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện. Việc cam kết một đằng rồi thực hiện một nẻo của con cháu nhà cụ Nội đã gây bức xúc cho công luận.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, UBND huyện đã thống nhất sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi 4.674,4m2 đất GPMB xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao là rất cấp thiết và phải thực hiện, không thể để chậm hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật