Nghệ An hoàn thành 100% chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghệ An đã thực hiện hoàn thành 100% chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nghệ An hoàn thành 100% chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Lao động trong ngành may mặc của Nghệ An

Theo đó, tính đến ngày 15/8/2022, có 3.012 người lao động làm việc trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đủ điều kiện đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt hỗ trợ với tổng số tiền 4.344 triệu đồng và đã giải ngân thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. 

Cụ thể: Hỗ trợ cho 2.636 lao động đang làm việc tại 61 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có 103 lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với số kinh phí 3.790 triệu đồng (đạt 25,27% số kinh phí dự kiến ban đầu, đạt 97% tổng kinh phí dự kiến qua rà soát lần 2).

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ cho 376 lao động quay trở lại thị trường lao động tại 13 doanh nghiệp, trong đó có 134 lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc với số kinh phí 554 triệu đồng (đạt 2,31% số kinh phí dự kiến ban đầu, đạt 92% số kinh phí dự kiến qua rà soát lần 2). 

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Được biết, kết quả thực hiện chính sách ít hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành và doanh nghiệp rà soát lại số lao động thực tế có thuê phòng trọ theo quy định. Sau khi rà soát lại lần 2, số lượng lao động dự kiến hỗ trợ là 10.102 lượt người tương ứng 4.000 lao động. Trong đó, lao động đang làm việc là 3.520 người, lao động quay lại thị trường lao động là 480 người với kinh phí dự kiến là gần 4.800 triệu đồng. Số liệu trên chênh lệch khá lớn so với số dự kiến vì bước đầu các doanh nghiệp xác định và báo cáo số lượng lao động thuê nhà trọ lớn hơn số thực tế đối tượng được thụ hưởng chính sách vì có những lao động ở trọ trong khu ký túc xá của doanh nghiệp không phải trả tiền thuê nhà trọ nên không thuộc đối tượng hỗ trợ; có trường hợp lao động chỉ được hỗ trợ 01 đến 02 tháng trong khi tổng hợp lại kê khai tối đa 03 tháng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật