Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết Trung ương

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 18/10, Đoàn công tác của Bộ chính trị do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông để thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết Trung ương
Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Trung ương thì Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nghiêm túc theo Quyết định 818 của Bộ chính trị và kế hoạch của đoàn kiểm tra cũng như chuẩn bị báo cáo kiểm tra theo đúng hướng dẫn. Về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Ban Thường Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tổ chức thực hiện tốt theo đúng hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt và cơ bản đúng quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân cũng như tự giác, nghiêm túc xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, thấy rõ khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa cả trước mắt cũng như lâu dài, bước đầu đạt kết quả tích cực. Sau kiểm điểm có 3 tổ chức cơ sở đảng và 119 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Bộ Chính trị với Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông.

Về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, đã được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nội dung học tập, làm theo được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, tấm gương điển hình, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên ở một số cấp ủy việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 còn mang tính hình thức, chưa trở thành việc làm thường xuyên. Việc phát hiện nhân rộng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều, thiếu sức lan tỏa. Một số cấp ủy chưa lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đại Quang đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, chuyển biến tích cực của tỉnh Đắk Nông trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng như chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh. Đồng chí khẳng định: “việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần nâng cao công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Qua đó, cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, liên tục, hiệu quả để nâng cao nhận thức rõ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Mặt khác, trên cơ sở kết quả kiểm tra, tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên trong đảng bộ triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 nhất là tập trung khắc phục, sửa chữa những vấn đề nổi cộm mà tỉnh đã nêu ra sau kiểm điểm. Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là trong việc nâng cao, đổi mới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tính đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng phát triển đảng ở vùng sâu vùng xa; tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh khắc phục kịp thời những thiếu sót cũng như quan tâm đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ và từ phía Bắc di cư vào… Tỉnh cũng cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đã chân thành cảm ơn và hoàn toàn đồng ý với các kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương. Đồng thời, đồng chí bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 cà Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là các kiến nghị của Đoàn kiểm tra để xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật