TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 85% ô nhiễm không khí do giao thông

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông, giảm 85% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra so với hiện tại.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 85% ô nhiễm không khí do giao thông
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn giai đoạn 2024-2025, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông, giảm 85% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra so với hiện tại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nỗ lực kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp, bảo đảm tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

100% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp lớn và rất lớn phải đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, có kết nối truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật