TP.HCM: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP.HCM giai đoạn năm 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ô nhiễm môi trường không khí tại TP.HCM diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra những nhóm mục tiêu cụ thể: TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, giảm 85% ô nhiễm không khí tăng thêm do hoạt động giao thông vận tải.

Giảm tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn quy định và 100% cơ sở sản xuất công nghiệp phải lắp thiết bị quan trắc khí thải tự động truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Tiếp đó, kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, đảm bảo tối thiểu 90% công trình xây dựng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công.

Thứ tư, kiểm soát hiệu quả mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, hoạt động dân sinh, hướng tới không còn phát sinh trường hợp đốt chất thải sinh hoạt hộ gia đình không đúng quy định gây ô nhiễm không khí.

Cuối cùng, tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; trong đó chú trọng quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 và PM 2.5.

Để thực hiện những mục tiêu trên, TP.HCM đã đề ra một số giải pháp triển khai trong thời gian tới để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm không khí như: Tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải; Triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải, kiểm soát tốt ô nhiễm không khí từ các nguồn khí thải công nghiệp.

Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp Luật về bảo vệ môi trường không khí tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp, y tế và giao thông vận tải; Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, TP.HCM chủ trương huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác.

Nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý chất lượng môi trường không khí và hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế phát sinh khí thải, bảo vệ môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện không khí bị ô nhiễm cũng là những giải pháp quan trọng để TP.HCM thực hiện mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí.

Về lâu dài, TP.HCM tiếp tục phát triển công viên và cây xanh công cộng, tăng cường mảng xanh tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Các giải pháp về tài chính, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học cũng được đưa ra nhằm có được nguồn lực tốt để triển khai Kế hoạch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật