Quyết tâm thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc 9 năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngành Giáo dục và Đào tạo quyết tâm thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc 9 năm, phấn đấu huy động tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt tối thiểu 95%...
Quyết tâm thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc 9 năm
Một giờ học của học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Một trong những nhiệm vụ, cũng là mục tiêu trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo sau hành trình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ là thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm; đồng thời tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục ở các độ tuổi.

Mục tiêu phấn đấu của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo vào năm 2030 là huy động tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt tối thiểu 95%; cấp trung học phổ thông và tương đương đạt tối thiểu 75%.

Ở cấp mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mục tiêu đổi mới giáo mục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, bảo đảm hình thành nền tảng ban đầu của những phẩm chất và kỹ năng cơ bản cho trẻ.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, giáo dục và đào tạo cả nước đã có chuyển biến rõ nét về quy mô và chất lượng.

Tính đến hết năm học 2022-2023, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 93,1%, tăng 6% so với 10 năm trước. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được quan tâm nhằm củng cố, duy trì chất lượng đạt chuẩn phổ cập và từng bước đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở mức độ cao hơn. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học cấp trung học cơ sở đạt 94,3%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt 90,7%.

Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, cả nước hiện có 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Đáng chú ý, đến hết năm 2023, cả nước có 7 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, trong đó có thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật