Kỷ luật 2 Chủ tịch UBND phường ở Khánh Hòa vì để lấn chiếm núi Hòn Rồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 Chủ tịch UBND phường và nhiều cán bộ, công chức ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa bị kỷ luật vì để xảy ra tình trạng chiếm đất tràn lan trên núi Hòn Rồng.
Kỷ luật 2 Chủ tịch UBND phường ở Khánh Hòa vì để lấn chiếm núi Hòn Rồng
Người dân xây dựng trang trại trái phép trên núi Hòn Rồng, thành phố Cam Ranh.

Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND phường Cam Lộc và Chủ tịch UBND phường Cam Phú. Ngoài ra, 2 Phó Chủ tịch UBND phường và 3 công chức địa chính - xây dựng của 2 phường Cam Lộc và Cam Phú cũng bị kỷ luật khiển trách vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm núi Hòn Rồng. Chủ tịch UBND phường Cam Lộc và Chủ tịch UBND phường Cam Phú phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp Luật, trước Chủ tịch UBND thành phố nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm tại núi Hòn Rồng.

Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh cũng ban hành 5 Quyết định thu hồi và hủy 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái Pháp Luật; xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc phá dỡ công trình xây dựng trên đất rừng sản xuất 9 trường hợp.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thành phố đã kiểm điểm trách nhiệm, ban hành 7 quyết định xử lý kỷ luật rồi, có cả lãnh đạo như Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức địa chính. Thu hồi và hủy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, 9 trường hợp vi phạm trên đất rừng sản xuất có 3 trường hợp tự giác tháo dỡ. Trong tháng 11-12 này, thành phố Cam Ranh đang rất tích cực thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh.”

Núi Hòn Rồng là ngọn núi lớn ở phía tây thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong nhiều năm qua, UBND phường Cam Lộc và UBND phường Cam Phú đã mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất. Cụ thể như tình trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp. Công tác quản lý của địa phương bị buông lỏng, dẫn đến nhiều trường hợp tự ý khai thác khoáng sản, san ủi đất, xây dựng nhà và các công trình trái phép.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật