Xin nước lạnh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dọn cơm cho khách mà thiếu một đôi đũa, ai nấy đều cầm đũa mời nhau, anh không có đũa đứng dậy nói với chủ nhà:
Xin nước lạnh
Ảnh minh họa

- Cho tôi xin một ít nước lạnh!

    Chủ nhà ngạc nhiên hỏi lại:

    - Ủa chi vậy?

    Anh tỉnh rụi nói rằng:

    - Đặng rửa tay cho sạch đặng bốc đồ ăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật