Vấn đề mấu chốt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi sự tích dũng cảm của Tiểu Lưu nhảy xuống sông cứu được một nữ sinh bị đuối nước lan đi toàn huyện thì Tiểu Lưu trở thành nhân vật tiêu điểm trong các câu chuyện trong nhà ngoài ngõ của người dân.
Vấn đề mấu chốt
Minh họa: Lê Tâm.

Đây là một tấm gương tốt cho mọi người học tập. Huyện ủy quyết định tổ chức một đội tuyên truyền đi đến các cơ quan, xí nghiệp, các thôn xã trong huyện để tuyên truyền tấm gương anh dũng của Tiểu Lưu. 

Do huyện nhà thuộc loại nghèo, tài chính thu không đủ chi, thường chỉ đáp ứng được 1/3 ngân sách dự toán, sau khi nghe báo cáo tình hình của Trưởng ban Tuyên giáo, huyện trưởng lập tức tổ chức một cuộc họp bàn về vấn đề ngân sách cho đội tuyên truyền và cuối cùng quyết định ngân sách này sẽ do các xí nghiệp trong khu công nghiệp huyện tài trợ. 

Sau khi quyết định của cuộc họp được triển khai, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị lãnh đạo các xí nghiệp có tính nhạy bén.

Xí nghiệp may mặc Lôi Thần quyết định tài trợ 5 vạn đồng với điều kiện là khi Tiểu Lưu diễn thuyết phải mặc quần áo của xí nghiệp Lôi Thần và phải nói lên được rằng quần áo của xí nghiệp họ mặc vào rất thoải mái và rất bền đẹp.

Xí nghiệp giày dép Lôi Công quyết định tài trợ 7 vạn đồng với điều kiện là khi diễn thuyết Tiểu Lưu phải đi giày của xí nghiệp Lôi Công và phải nói lên được những ưu điểm về giày dép của họ.

Xí nghiệp mũ Lôi Mẫu quyết định tài trợ 8 vạn đồng với điều kiện là khi Tiểu Lưu diễn thuyết phải đội mũ bảo hiểm của xí nghiệp Lôi Mẫu và phải nói lên được tác dụng và tính an toàn mũ bảo hiểm của họ.

Xí nghiệp rượu Lôi Nhân quyết định tài trợ 10 vạn đồng với điều kiện là trong khi diễn thuyết Tiểu Lưu phải nói là do uống rượu của xí nghiệp Lôi Nhân nên mới có dũng khí cứu được nữ sinh đuối nước, ngoài ra còn phải nói lên được rượu của xí nghiệp họ uống không đỏ mặt, không nhức đầu, vị rất thơm ngon. Do rất cần về tài chính, Huyện trưởng đã phải chấp thuận và cam kết đội tuyên truyền sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của các xí nghiệp.

Ba ngày sau, Tiểu Lưu được sự giúp đỡ của đội tuyên truyền đã viết xong bài diễn thuyết trình lên Huyện trưởng. Nội dung bài diễn thuyết như sau:

"Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa toàn thể bà con.

Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng ở đây để nói về sự việc cứu nữ học sinh bị đuối nước cho mọi người nghe. Tôi xin cảm ơn xí nghiệp may Lôi Thần, xí nghiệp giày dép Lôi Công, xí nghiệp mũ Lôi Mẫu và xí nghiệp rượu Lôi Nhân cùng các xí nghiệp đã tài trợ cho chương trình của tôi. 

Lúc này đây, chính vì tôi đang mặc áo quần của xí nghiệp may Lôi Thần, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chính vì tôi đi giày của xí nghiệp giày dép Lôi Công mà tôi cảm thấy trong lòng rất vững vàng và tự tin. Chính vì tôi đội mũ của xí nghiệp mũ Lôi Mẫu tôi mới chống lại được những cơn gió lạnh và cũng chính vì tôi uống rượu của xí nghiệp rượu Lôi Nhân nên tôi mới có đủ dũng khí để nhảy xuống sông cứu người nữ sinh đang bị đuối nước. Khi uống loại rượu này, tôi không bị đỏ mặt, không thấy nhức đầu và đặc biệt là mùi vị của loại rượu này rất thơm ngon...".

Huyện trưởng đọc bài diễn thuyết xong giận đỏ mặt tía tai, đập bàn yêu cầu Tiểu Lưu và đội tuyên truyền mang về viết lại.

Tiểu Lưu và những người trong đội tuyên truyền xem đi xem lại nội dung bài diễn thuyết nhưng không thấy có sai sót gì. Không còn cách nào khác, họ phải nhờ đến một cán bộ kỳ cựu chuyên soạn thảo công văn giấy tờ của huyện giúp đỡ. Sau khi đọc qua bài viết một lần, người cán bộ lập tức tìm ra vấn đề mấu chốt, ông nói rằng tất cả các bản báo cáo, bài nói chuyện không thể thiếu được câu: "Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và được sự giúp đỡ hết sức to lớn của các ban ngành trong huyện...".

Quả nhiên khi thêm câu này vào bài diễn thuyết, Huyện trưởng xem xong nức nở khen hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật