09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25453.00
 • AUD17212.68
 • CAD18900.41
 • CHF29019.56
 • CNY3583.20
 • DKK3782.11
 • EUR28452.17
 • GBP33023.24
 • HKD3306.80
 • INR315.92
 • JPY167.53
 • KRW19.53
 • KWD86040.13
 • MYR5475.60
 • NOK2460.28
 • RUB299.84
 • SAR7029.30
 • SEK2499.61
 • SGD19196.83
 • THB711.91
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền