Gia đình muốn giàu có nhiều đời, con cháu vinh hiển thì nhất định phải nhớ 3 bí quyết này

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người xưa nhấn mạnh: Không ai phú ba đời, ý nghĩa chính là: Để lại tiền tài cho con cháu thì dễ dàng, nhưng để lại phúc báo cho con cháu thì không hề dễ dàng chút nào.
Gia đình muốn giàu có nhiều đời, con cháu vinh hiển thì nhất định phải nhớ 3 bí quyết này
ý do là tổ tiên luôn dạy: ’’Ngôn phải chậm, tâm phải thiện’’ (ảnh minh họa)

Phúc báo truyền thừa

Phú quý không quá 3 đời, nhưng không hẳn là thế. Từ xưa đến nay thì có nhiều gia đình kéo dài sự hưng thịnh từ đời này qua đời khác. Lý do là tổ tiên luôn dạy: ’’Ngôn phải chậm, tâm phải thiện’’. ’’Ngôn phải chậm’’, lời nói cần phải từ tốn, suy nghĩ và hành động phải thấu đáo, chín chắn, khiến người nghe cảm thấy được tôn trọng, ’’tâm phải thiện’’, gia đình tích thiện ắt có dư giả, gia đình tích ác thì ắt có dư tai họa.

Thế nên phúc báo chắc chắn có thể truyền lại, nhưng truyền thừa phúc báo lại chính là một học vấn uyên tâm, nếu chúng ta nắm chắc được, đưa lại những kiến thức để nuôi dạy con cháu.

Ở đời báo hiếu cha mẹ thì sẽ đắc vạn phúc náo, cúng dường tam bảo cũng có thể có được phúc báo vô lượng. Một gia đình thường xuyên hành thiện sẽ mang đến phúc phận cho cả gia đình.

Một gia đình thường xuyên hành thiện sẽ mang đến phúc phận cho cả gia đình. (ảnh minh họa)

Ngũ giới, ngũ luân và ngũ phúc

Người xưa nhấn mạnh: Không ai phú ba đời, ý nghĩa chính là: Để lại tiền tài cho con cháu thì dễ dàng, nhưng để lại phúc báo cho con cháu thì không hề dễ dàng chút nào.

Phúc báo cũng như một loại học vấn, trì năm giới, thủ ngũ luân, hưởng năm phúc. Phật chỉ rõ 5 giới chính là: Không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu và không tà dâ‌m. Nho gia thủ 5 luân chính là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, và tín. 5 Phúc chính là: Trường thọ, phú quý, khỏe mạnh, đạo đức tốt và ra đi thanh thản.

Nho gia thủ 5 luân chính là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, và tín. 5 Phúc chính là: Trường thọ, phú quý, khỏe mạnh, đạo đức tốt và ra đi thanh thản. (ảnh minh họa)

Của cải phú quý chính là tiền tài đầy đủ, địa vị cao sang. Phú chính là bản thân sở hửu những tài phú, quý chính là sử dụng tiền tài của bản thân để giúp đỡ người khác. Đừng bao giờ sống trộm cắp, hãy biết giúp đỡ mọi người.

Đạo đức tốt nhất trên đời chính là sự lương thiện. Con người nên thủ tín, có sự tin cậy, không nói dối thì mới có thể có được sự uy tín trong xã hội.

Sự ra đi tahnh thản chính là yên bình bước qua cuộc đời, sống đến cuối đời chẳng có bệnh tật. Thế nên mới bảo phúc báo chính là một loại tri thức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật