Từ hôm nay (15-5): Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần từ hôm nay (15-5) thay vì tối thiểu 6 tháng một lần như trước đây.
Từ hôm nay (15-5): Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần
Giá điện sẽ được điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần

Theo Quyết định 05/2024/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ hôm nay, trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Còn trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Quyết định này, giá điện sẽ được điều chỉnh tối thiểu 3 tháng/lần khi các thông số đầu vào biến đổi như mức trên.

Trong năm 2023, giá điện bình quân được điều chỉnh tăng 2 lần vào các ngày 4-5 và 9-11. Tổng mức tăng của 2 lần là 7,5%. Giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật