Phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng từ năm học 2024 - 2025

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 5/1, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng từ năm học 2024 - 2025
Giáo viên nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018.

Danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 12 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025. Đây là các sách giáo khoa mới được biên soạn theo Chương trình GDPT 2018.

Hiện tại, học sinh lớp 12 trên cả nước học sách giáo khoa thuộc Chương trình GDPT 2006. Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Chương trình GDPT 2018 sẽ triển khai đến các lớp 5, 9 và lớp 12.

Danh mục sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt cụ thể như sau:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật