Nghệ An đứng trong nhóm tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất cả nước

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù tình hình kinh tế-xã hội tại Nghệ An vẫn đang gặp nhiều khó khăn, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý 1 năm 2023 đạt 7,3%, đứng trong nhóm những địa phương có GRDP cao nhất cả nước.
Nghệ An đứng trong nhóm tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất cả nước
Thương nhân thu mua dứa của bà con nông dân ở Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý 1 năm 2023 đạt 7,3%, đứng trong nhóm những tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất cả nước. Trong số đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 6,6%; khu vực dịch vụ tăng 9,5%.

Tại Nghệ An, trong quý 1 năm 2023, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch năm 2023, xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành.

Gắn với đó thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2023; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho các ngành, các cấp ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập 5 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên tại Nghệ An, tình hình kinh tế-xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nổi lên đó là một số khoản thu ngân sách dự báo đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; thị trường bất động sản gặp khó khăn dẫn đến khả năng thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất một số địa phương khó đạt theo kế hoạch đề ra; giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm gặp vướng mắc.

Mặt khác, do những tác động của thị trường trong nước và thế giới, giá cả đầu vào tăng cao nên nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong hoạt động, khả năng phải thu hẹp sản xuất hoặc chấm dứt hoạt động (trong quý 1 năm 2023 đã có 602 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động).

Hiện nay để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, tỉnh Nghệ An đang đang tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; trong đó, ngành nông nghiệp xây dựng đề án sản xuất vụ hè thu năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức sản xuất vụ Hè Thu ngay sau khi thu hoạch lúa vụ xuân; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo kế hoạch, Tổ công tác về lĩnh vực đầu tư công cũng sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ban quản lý dự án để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; tăng cường giám sát, kiểm tra thực tế hiện trường các công trình trọng điểm của tỉnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật