Nghệ An: Thành lập nhiều HTX mới, nâng cao chất lượng các loại hình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong năm 2022, hàng chục Hợp tác xã (HTX) ở Nghệ An đã được thành lập mới. Các loại hình HTX, quỹ tín dụng Nhân dân đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Nghệ An: Thành lập nhiều HTX mới, nâng cao chất lượng các loại hình
6 tháng đầu năm 2022, hàng chục HTX ở Nghệ An đã được thành lập mới.

Thành lập thêm 12 HTX mới

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 840 HTX, trong đó HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là 645l 54 HTX hoạt động trong lĩnh vực TTCC; 42 HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại; 40 HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải và 59 quỹ tín dụng nhân dân. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới thêm 12 HTX trên các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Số thành viên của HTX là 267.850 thành viên, tổng số cán bộ quản lý HTX là 4.159 người, lao động thường xuyên là 60.936 người. Các HTX mới được thành lập và hoạt động tuân thủ quy định của Luật HTX, các nguyên tắc, bản chất của HTX kiểu mới. 

Nhiều HTX ở Nghệ An đã chủ động đổi mới phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác các trang mạng xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được hiệu quả như: HTX Cây con Chi Khê,, HTX Từ Tâm, HTX rau sạch xứ Nghệ, HTX NN Thọ Thành, HTX Phù Mát, HTX Chanh Thiên Nhẫn, HTX Sen Quê Bác… ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các HTX, liên hiệp HTX, các tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn, đến nay đã thích ứng với tình hình mới, sau khi dịch Covid 19 cơ bản được kiểm soát đã ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng được các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường. 

Nhiều HTX xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm ngày càng thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng tại địa phương và cung ứng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh, trong đó có các HTX tiêu biểu như: HTX Nghi Trung, HTX Mạnh Dũng, HTX Sông Lam, HTX Chi Khê, HTX Từ Tâm, Liên hiệp HTX Xanh Mart...

Các HTX phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy cho bà con nông dân.

Với việc hoạt động ngày càng ổn định, thích ứng kịp thời của các HTX đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thành viên của HTX. 

Thu nhập lao động đạt bình quân 4,56 triệu đồng/tháng, riêng lĩnh vực nuôi trồng hải sản thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều HTX xây dựng mô hình HTX quy mô lớn trên các lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, chế biến hải sản, dược liệu, phát huy hiệu quả cao. 

Nâng cao vai trò của các loại hình HTX 

Toàn tỉnh Nghệ An có 645 HTX nông nghiệp, các HTX đã khắc phục được những khó khăn sau đại dịch Covid; thực hiện sản xuất hàng hóa, xây dựng chuỗi cửa hàng, thực hiện tốt vai trò “bà đỡ” cho thành viên. Tổng số vốn hoạt động của các HTX đạt trên 2.200 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của HTX đạt trên 2.500 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 1.000 triệu đồng.

Tuy là loại hình HTX hàng năm thành lập ít những 134 HTX phi nông nghiệp đã thể hiện tốt hiệu quả, vai trò trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, điển hình như: HTX Cây xanh đô thị Thái Hòa, HTX Trà Lân… Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số vốn hoạt động của các HTX đạt trên 3.065 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của HTX đạt trên 3.100 tỷ đồng. Doanh thu bình của một HTX đạt khoảng 8,780 tỷ đồng.

Đầu tư cơ giới hóa, thu hoạch lúa cho người dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Ngoài ra, các liên hiệp HTX đã làm tốt khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; đồng thời mở rộng thị trường là đầu mối để cung ứng sản phẩm của các HTX ra thị trường ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, 59 quỹ tín dụng Nhân dân (chiếm 7,17% tổng số HTX trên toàn tỉnh), hoạt động trên địa bàn 16 huyện, thành thị. Các quỹ tín dụng Nhân dân thu hút 121.284 thành viên tham gia, với tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thông là 8.951 tỷ đồng, với 130.304 thành viên quỹ.

Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An cho biết thêm, các hoạt động tập huấn, đào tạo được triển khai kịp thời, chất lượng đã góp phần nâng cao kiến thức, hỗ trợ tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề cho người lao động

“Nhiều mô hình hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, đầu tư xây dựng cửa hàng giới thiệu và trao đổi hàng hóa nông sản, thực phẩm sạch của các địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình HTX kiểu mới được hiệu quả”, ông Châu chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật