Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật tạm giữ, tạm giam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến một loạt các dự án luật: Luật tổ chức cơ quan điều tra Hình Sự; Bộ luật Dân sự (sửa đổi)...
Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật tạm giữ, tạm giam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. ảnh: Lê Kiên/Tuổi trẻ

Những nội dung quan trọng này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp thứ 42 diễn ra từ ngày 12 – 16/10.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiếp tục cho ý kiến về một loạt các dự án luật đã được thảo luận trong thời gian vừa qua, đó là: Luật tạm giữ, tạm giam; Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trưng cầu ý dân; Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Ngoài ra, còn một loạt các dự án luật khác cũng được thảo luận tại kỳ họp này: Luật Đấu giá tài sản; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Dự án Luật về hội; Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

Cho ý kiến về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.

Cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật