QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 20/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; thảo luận dự án Luật đấu thầu (sửa đổi).
QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2011
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Đầu phiên làm việc buổi sáng, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 962.982 tỷ đồng (chín trăm sáu mươi hai nghìn, chín trăm tám mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.034.244 tỷ đồng (một triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, hai trăm bốn mươi tư tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012. Bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỷ đồng (một trăm mười hai nghìn, không trăm ba mươi tư tỷ đồng), bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu hiện hành.

Các ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2005 còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhiều hoạt động mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước đã phát sinh trong thời gian qua; việc phân cấp trong hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cho cơ quan nhà nước chưa được quy định cụ thể như đối với dự án đầu tư; thủ tục trình duyệt chưa được tinh giản làm mất nhiều thời gian tổ chức hoạt động đấu thầu. Cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ….

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về tên gọi của dự án luật; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; giải quyết kiến nghị trong đấu thầu...

Chiều 20/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật