Những lợi ích khi trẻ dưới 14 tuổi làm thẻ căn cước

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trẻ em từ 6 tuổi - dưới 14 tuổi có thể làm thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và hẹn đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận sinh trắc học theo đúng quy định.
Những lợi ích khi trẻ dưới 14 tuổi làm thẻ căn cước
Ảnh dự kiến mặt trước và mặt sau của thẻ Căn cước cấp cho công dân từ 0 đến 6 tuổi.

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi

Theo luật sư Nguyễn Lan Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Luật Căn cước 2023 quy định tại điều 19, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, không bắt buộc.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi từ 01/7/2024. Ảnh: Tuấn Anh.

Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

Thẻ Căn cước cho trẻ em 0-6 tuổi gồm những thông tin gì?

Bộ Công an quy định mẫu thẻ căn cước riêng cho công dân Việt Nam từ 0 đến dưới 6 tuổi và một mẫu thẻ cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên, trong đó, mẫu thẻ dành cho công dân từ 0 đến 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Đối với thẻ căn cước cho công dân từ 6 tuổi trở lên, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Ảnh của người được cấp thẻ căn cước cỡ 20x30mm, Thời hạn thẻ có hiệu lực; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch.

Đối với công dân dưới 6 tuổi, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Thời hạn thẻ có hiệu lực.

Còn mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ 0 đến dưới 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có các thông tin giống nhau gồm: nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; chữ "BỘ CÔNG AN".

Lợi ích của trẻ dưới 14 tuổi làm căn cước công dân

Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Theo Bộ Công an, thẻ căn cước công dân cấp cho người dưới 14 tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh. UBND cấp xã vẫn thực hiện cấp giấy khai sinh cho công dân theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

Tuy nhiên, việc sử dụng giấy khai sinh với kích thước của tờ A4, dễ rách nát, hư hỏng, khó bảo quản và chỉ được cấp một lần trong suốt cuộc đời; giấy này chỉ có các biện pháp bảo mật, chống làm giả sơ sài, lạc hậu, dễ bị làm giả và chứa được rất ít thông tin của công dân nên sẽ gây rất nhiều khó khăn, bất tiện cho công dân.

Căn cước công dân mang lại nhiều tiện ích cho công dân trong việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh cho trẻ. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong khi đó, thẻ căn cước công dân cấp cho người dưới 14 tuổi với kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật, bảo an cao và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu của công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích cho công dân trong việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày.

Việc cấp thẻ căn cước công dân lần đầu cho người dưới 14 tuổi là miễn phí, khi công dân thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì mới phải nộp phí theo quy định, không phải tốn thêm chi phí cho Nhà nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật