Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung tâm Công nghệ số và Truyền thông tỉnh đã có Công văn số 45/TTCNSTT-CNSATTT ngày 20/3/2024 cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024.
Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3
Ảnh minh họa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; qua hoạt động điều phối, hợp tác và chia sẻ thông tin của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, Trung tâm Công nghệ số và Truyền thông nhận được cảnh báo tại Công văn số 364/CATTT-NCSC ngày 15/3/2024 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Công nghệ số và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows, phần mềm Microsoft Office có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng, đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết đề nghị liên hệ đầu mối Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Cao Bằng: Trung tâm Công nghệ số và Truyền thông Cao Bằng, địa chỉ: Số 062, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; điện thoại: 02063.955.899; email: cbitc@caobang.gov.vn hoặc qua nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng (https://irlab.vn/).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật