Đề xuất Bộ trưởng Công an quyết định biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ đề xuất bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết.
Đề xuất Bộ trưởng Công an quyết định biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sáng 22-2, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Dự kiến trong một ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định năm nội dung chính, trong đó cho ý kiến lần đầu việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Khắc phục bất cập về hoạt động cảnh vệ

Ban hành năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Luật này cần được kịp thời sửa đổi, bổ sung và khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn về hoạt động cảnh vệ.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc trình dự án luật này để Quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp”- ông Vương Đình Huệ thông tin.

Tại tờ trình dự án Luật, Chính phủ đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao. Đồng thời, dự thảo cũng chỉnh lý, sắp xếp thứ tự các chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Theo Chính phủ, tổng kết năm năm thực hiện Luật Cảnh vệ và tình hình thực tiễn cho thấy cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ như đề xuất trên. Bởi, Thường trực Ban Bí thư là người phụ trách, chủ trì công việc hàng ngày của Ban Bí thư, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong tổ chức của Đảng, Nhà nước.

Còn Chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao là người đứng đầu các cơ quan tư pháp, có vai trò, tác động đối với công tác xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh của Pháp Luật, pháp chế, quyền con người, quyền công dân. Hai chức danh này đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận 35 của Bộ Chính trị.

“Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải áp dụng chế độ, biện pháp cảnh vệ với các đối tượng trên để bảo đảm tương đồng, thống nhất với các lãnh đạo chủ chốt, cấp cao khác trong cùng nhóm” - tờ trình nêu.

Một nội dung quan trọng khác, dự thảo cũng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng, theo đó sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đề xuất bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Công an

Ngoài ra, dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cũng bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ. Việc bổ sung này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Chính phủ, công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, do đó tùy tình hình an ninh trật tự trong từng thời điểm cần phải có biện pháp cảnh vệ phù hợp cho từng đối tượng phù hợp.

Trong thực tiễn, lực lượng Cảnh vệ đã và đang triển khai công tác cảnh vệ đối với nhiều đối tượng khác theo đề nghị của các bộ, ban, ngành mà không thuộc đối tượng cảnh vệ theo quy định tại Điều 10 của Luật. Cụ thể là trong những trường hợp cấp thiết khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; hoặc để kịp thời đáp ứng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo nguyên tắc đối đẳng quan hệ.

Việc thực hiện nhiệm vụ này không làm phát sinh chi phí, nhân lực vì thực tế, nhiệm vụ này đã và đang được thực hiện trên cơ sở cân đối nguồn lực, tài chính hiện tại.

Theo số liệu thống kê từ 1-7-2018 đến nay, trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ đối với 56 đoàn; trong đó, Ban Đối ngoại Trung ương 17 đoàn, Bộ Ngoại giao 6 đoàn, TAND Tối cao 3 đoàn, VKSND Tối cao 1 đoàn, Bộ Công an 22 đoàn và các bộ ngành khác là 7 đoàn.

Hoặc đối với bảo vệ trụ sở cơ quan, như trụ sở các Ban của Quốc hội tại 22 Hùng Vương, trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại 46 Tràng Thi, theo quy định của Luật Cảnh vệ không phải là khu vực trọng yếu. Tuy nhiên, theo yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, Bộ Công an vẫn triển khai công tác bảo vệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật