Quốc hội yêu cầu khẩn trương giải quyết các vụ án tạm đình chỉ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quốc hội yêu cầu khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm Hình Sự, các trường hợp còn tồn đọng do lỗi chủ quan.
Quốc hội yêu cầu khẩn trương giải quyết các vụ án tạm đình chỉ
Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo Nghị quyết, tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 7 luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông.

Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật; đồng thời Quốc hội đã thông qua 9 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất, bảo đảm chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hiện nay.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển.

Có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành Pháp Luật…

Ghi âm , ghi hình có âm thanh trong tố tụng Hình Sự

Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm m‌a tú‌y, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâ‌ּm hạ‌ּi, B.H trẻ em, giải quyết các đề nghị, kiến nghị về việc xem xét lại các bản án, quyết định, bảo đảm đúng căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của các luật tố tụng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ…);

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm Hình Sự, các trường hợp còn tồn đọng do lỗi chủ quan, không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng Pháp Luật;

Quốc hội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng Hình Sự bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31/12/2024; bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án.

“Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Pháp Luật có liên quan”, Nghị quyết nêu rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật