Những xe cơ giới nào được miễn kiểm định trên dây chuyền?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT, xe cơ giới không phải kiểm định trên dây chuyền kiểm định gồm: Xe cơ giới chưa qua sử dụng; xe cơ giới quá khổ, quá tải; xe cơ giới không thể di chuyển đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định.
Những xe cơ giới nào được miễn kiểm định trên dây chuyền?
3 đối tượng xe cơ giới miễn kiểm định trên dây chuyền.

Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, xe cơ giới không phải kiểm định trên dây chuyền kiểm định gồm:

- Xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu. (quy định mới)

Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ.

- Xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định:

Hạng mục kiểm tra sự làm việc và hiệu quả phanh hoặc hạng mục khác không thực hiện kiểm tra được trên dây truyền kiểm định (nếu có) được thực hiện trên đường thử ngoài dây chuyền hoặc thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm.

- Xe cơ giới không thể di chuyển đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định được phép thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm bao gồm:

+ Xe cơ giới mà trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận (hoặc Thông báo miễn kiểm tra) chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu) có ghi thông tin “xe cơ giới không tham gia giao thông đường bộ”

+ Xe cơ giới hoạt động tại các vùng đảo không có đơn vị kiểm định.

+ Xe cơ giới đang hoạt động tại các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng; xe cơ giới hoạt động trong khu vực hạn chế như cảng, mỏ, công trường.

+ Xe cơ giới đang thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (phòng chống thiên tai, dịch bệnh).

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật