Nhận diện bốn nội dung văn hóa lớn của Thủ đô

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 300 đại biểu sẽ tề tựu tại hội thảo khoa học ’Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại’ ngày 21/3 tại Hà Nội. Đây là dịp để nhận diện kỹ hơn về các giá trị, nguồn lực văn hóa của Hà Nội.
Nhận diện bốn nội dung văn hóa lớn của Thủ đô
Lãnh đạo UBND thành phố, Thành ủy cùng các chuyên gia, nhà khoa học sẽ đóng góp ý kiến, tham luận chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải thông tin về công tác tổ chức hội thảo khoa học Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Hội thảo do UBND TP. Hà Nội tổ chức nhằm xác định rõ nội hàm, đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, vấn đề khoa học và thực tiễn về các nội dung văn hiến, văn minh, hiện đại trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội, đề xuất các giải pháp phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Gần 300 đại biểu tham dự bao gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, các bộ, ngành T.Ư, UBND các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, các chuyên gia, nhà khoa học; các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị của thành phố.

Hội thảo gồm 2 phiên, diễn ra ngày 21/3. Ban tổ chức hội thảo đã xác định 4 nội dung lớn, tập trung nhiều bài tham luận chất lượng để thảo luận trong diễn đàn khoa học này.

Với cách nhìn nhận khoa học và thực tế, cách tiếp cận về nguồn lực văn hóa và những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, Ban tổ chức hội thảo mong muốn từ chương trình trao đổi, thảo luận, Hà Nội sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc hơn, góp phần nhận diện, làm rõ thêm nội hàm của văn hiến - văn minh - hiện đại, các ý tưởng gợi mở để xây dựng và phát triển Thủ đô trong tương lai”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải.

Thứ nhất, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại: Phân tích, làm rõ giá trị, đặc điểm của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nhấn mạnh văn hóa văn minh, thanh lịch Người Hà Nội; nội hàm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thứ hai, nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Nhận diện các nguồn lực văn hóa của Thủ đô; trong đó bao gồm các nguồn vốn xã hội, các vấn đề về con người Hà Nội.

Thứ ba, Hà Nội - Thủ đô di sản, thành phố sáng tạo, khát vọng phát triển: Đánh giá các giá trị và giải pháp để bảo tồn phát huy, phát triển giá trị của Thủ đô di sản; đặc biệt thông qua việc phát triển thương hiệu Thành phố sáng tạo.

Thứ tư, các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”: Vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa, một số vấn đề cụ thể cần ưu tiên tập trung trong huy động giá trị và nguồn lực văn hóa để phát triển Thủ đô (các công trình văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm nghệ thuật).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhà quản lý, chuyên gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh kết quả của hội thảo sẽ là một trong những căn cứ khoa học để các cấp, ngành của thành phố cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.

Phó viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Nguyễn Thị Diễm Hằng cho biết hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng, phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật