Thúc đẩy thượng tôn Pháp Luật, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình và toàn diện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Nghị viện và các Nghị sĩ có vai trò, tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy thượng tôn Pháp Luật, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình và toàn diện, thúc đẩy đoàn kết và khoan dung trong xã hội.
Thúc đẩy thượng tôn Pháp Luật, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình và toàn diện
Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 146  

Ngày 14/3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 146 (IPU 146).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những biến động to lớn, khó lường, trong đó, nổi lên là những điểm nóng, xung đột tại nhiều khu vực, đòi hỏi cộng đồng quốc tế, trước hết là các cơ quan lập pháp cần sự nỗ lực, chung tay hành động nhằm hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của LHQ và Chiến lược hành động của IPU vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Khẳng định Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình, có truyền thống khoan dung, nhân nghĩa, hòa hiếu. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam đặc biệt trân trọng giá trị của hòa bình, ổn định, hữu nghị, chung sống hòa bình và nhận thức rõ hòa bình, phát triển của Việt Nam gắn chặt với hòa bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Việt Nam kiên định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, ủng hộ việc thúc đẩy giải quyết các xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam hành động theo phương châm Quốc hội của dân, do dân và vì dân, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thảo luận, thông qua các đạo luật, các chiến lược quốc gia, quyết định ngân sách; phê chuẩn, quyết định gia nhập các điều ước quốc tế trong đó có các điều ước về quyền con người, qua đó góp phần bảo đảm tính bao trùm, bền vững, bản sắc văn hóa của các dân tộc, giá trị lịch sử, truyền thống của đất nước, duy trì và thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quốc hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với IPU thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Nghị viện với các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng IPU-132 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào năm 2015, thúc đẩy IPU cùng Liên hợp quốc xây dựng “Bộ công cụ tự đánh giá: Nghị viện và các Mục tiêu phát triển bền vững” nhằm nâng cao vai trò và sự tham gia của các nghị viện thành viên IPU vào quá trình triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng xã hội bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau. Tháng 9/2023, được sự ủng hộ của các Nghị viện thành viên, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146 do Quốc hội Bahrain tổ chức từ ngày 11-15/3/2023 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Nghị viện và các Nghị sĩ có vai trò, tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy thượng tôn Pháp Luật, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình và toàn diện, thúc đẩy đoàn kết và khoan dung trong xã hội. Với khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng, Đoàn Việt Nam đề nghị Nghị viện các nước và IPU cùng phối hợp:

Một là, nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc để góp phần ngăn chặn chiến tranh, xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; phát huy vai trò các cơ chế hợp tác, đối thoại, nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra biện pháp hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay.

Hai là, đảm bảo thực thi dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, về dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, chăm sóc y tế, giáo dục đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Ba là, củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng kết nối trong đa dạng, phát triển hạ tầng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bao trùm…

Bốn là, tăng cường hợp tác công - tư, phối hợp giữa các quốc gia để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật