Hà Nội: Phát triển nhà ở cần chú trọng hạ tầng xã hội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2030, Hà Nội sẽ cân đối nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội, cùng với đó tập trung phát triển đô thị vệ tinh.
Hà Nội: Phát triển nhà ở cần chú trọng hạ tầng xã hội
Các quy định dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tạo điều kiện phát triển nguồn cung nhà ở

Các dự án luật tác động việc phát triển nhà ở

Một tín hiệu khả quan góp phần đưa kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội thành hiện thực, đó là việc dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tới có một số điểm mới bổ sung về nhà ở xã hội có tác động tích cực đến thị trường.

Đặc biệt, việc dự án Luật bổ sung nội dung phát triển nhà lưu trú công nhân tại mục 3 (từ Điều 98 - Điều 107) về phát triển nhà lưu trú cho công nhân, tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế về phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp hàng chục năm nay. Theo quy định mới này, nhà lưu trú cho công nhân cũng được ưu đãi như được giao đất không thu tiền sử dụng đất; được miễn giảm thuế, được vay vốn với lãi suất ưu đãi như nhà ở xã hội.

Cùng với đó, trong dự án Luật bổ sung ưu đãi về lãi thu được từ kinh doanh diện tích 20% xây dựng nhà ở thương mại được hạch toán riêng dùng để hỗ trợ xây dựng hỗ trợ kỹ thuật của dự án. Phần kinh doanh diện tích nhà ở thương mại này được hạch toán riêng và dùng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. Quy định mới này hỗ trợ thêm cho chủ đầu tư để khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội.

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) còn bổ sung việc dành 10% tiền sử dụng đất thu từ các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn để bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của địa phương dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho thuê quy định tại Khoản 3 Điều 91. Điểm nhấn ở nội dung này làm rõ việc bổ sung nguồn vốn để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Bên cạnh việc tận dụng lợi thế của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Hà Nội tập trung phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai). Bên cạnh đó, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên sông Hồng và sông Đuống...

Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở

Việc phát triển nhà ở của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2030 gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ, quản lý theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; quản lý chặt chẽ phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. Đồng thời phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.

Bên cạnh phát triển nhà ở bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, Hà Nội cũng chú trọng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở...

Giải pháp phát triển nhà ở cần chú trọng đồng bộ hạ tầng (Ảnh: TN)

Theo kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển khoảng 44 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, năm 2021, phát triển 88.000m2 sàn nhà ở xã hội, 106.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 573.000m2 sàn nhà ở thương mại. Nhưng việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên thực tế đã gặp khó khăn, dẫn đến một số dự án không hoàn thành theo tiến độ.

Cụ thể, trong năm 2021, có 12 dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành, gồm 2 dự án nhà ở xã hội (88.221m2 sàn), 4 dự án nhà ở tái định cư (105.760m2 sàn), 6 dự án nhà ở thương mại (351.924m2 sàn). So sánh với kế hoạch, có thể thấy diện tích phát triển mới nhà ở thương mại không đạt chỉ tiêu đề ra, kéo theo diện tích bình quân mới đạt 27,3m2 sàn/người (kế hoạch là 27,6m2 sàn/người).

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, thành phố đã cân đối bố trí đủ vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở cho thuê phục vụ công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra các dự án, tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Đối với các dự án chậm triển khai, năng lực kém, cố tình chây ì sẽ bị thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác. Sau đó sẽ công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn thành phố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật