Muốn biết bạn có duyên với Phật hay không, cứ xem 6 điều này

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phật duyên chính là thiện, tức là sống lương thiện, hướng tới Phật duyên. Một người biết gieo mầm nhân quả cơ duyên với phật pháp thì chắc chắn luôn được Phật che chở, bảo hộ.
Muốn biết bạn có duyên với Phật hay không, cứ xem 6 điều này
Ảnh minh họa

Trong tâm có Phật chính là Phật duyên

Phật vô xứ bất tại, tu Phật không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở tại trong tâm. Một người có tâm như nào, có tin Phật tồn tại hay không. Trong tâm có Phật cũng chính là có duyên với Phật.

Có tín niệm tốt lành

Phật duyên là ở trong tâm có tín niệm. Trong đầu bạn đau khổ nhất chỉ cần bạn có niềm tin rằng đau khổ không bao giờ là mãi mãi thì chắc chắn bạn sẽ có sức mạnh để chiến đấu với đau khổ. Đây chính là một dạng tín niệm. Trong lúc bạn đau khổ nhất chỉ cần bạn có niềm tin rằng đau khổ không phải là mãi mãi, ngày tốt đẹp sẽ tới…

Giỏi kiềm chế

Phật duyên là kiềm chế được tất cả, kiềm chế chính là sự rèn luyện trí huệ. Cũng chính là tích lũy năng lượng, nó dùng ngọn lửa vô hình để làm tan chảy băng đá. Kiềm chế đem lại cho bạn sự đau khổ, những ngày sau nó tất thành mật ngọt.

Kiềm chế không giống với trốn chạy, bởi vì trốn chạy là sự thất bại của ý chí, mà kiềm chế lại là không quên sứ mệnh của bản thân làm cho ý chí thêm kiên định, thêm chữ Nhẫn.

Thiện từ

Biết chờ đợi

Lúc cơ duyên ở tại nhân quả đã thành thục, Phật duyên tự nhiên sẽ đến bên chúng ta. Chưa có duyên không có nghĩa là không bao giờ có duyên, mỗi người đều có Phật tính, ai cũng có tu tâm Phật. Biết ơn hoàn cảnh xung quanh, có dù có nghịch cảnh thì cũng biết chờ Phật duyên tới.

Rộng lượng với mọi người

Phật duyên chính là biết rộng lượng. Từ bi chân chính không phải là yêu thương những người yêu thương bạn. Mà ngược lại bạn còn cần phải biết rộng lượng với những người đối lập bạn. Hãy đem lý trí để cảm hóa người đó. Rộng lượng đối với người cũng chính là có duyên với Phật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật