Năm 2020, Hưng Yên giải quyết nhiều vụ thi hành án phức tạp

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2020, ngoài vượt cả hai chỉ tiêu chính về việc và tiền, Thi hành án dân sự (THADS) Hưng Yên còn giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Năm 2020, Hưng Yên giải quyết nhiều vụ thi hành án phức tạp
Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên Vũ Hoàng Thụ chủ trì họp thi hành án.

Xem Video: Có được hoãn thi hành án để chờ giám đốc thẩm? 

 Thi hành án vượt chỉ tiêu

“Năm 2020, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; sự phối hợp của các ban ngành liên quan, bản thân cơ quan THADS hai cấp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”. Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ cho biết.

Cũng theo Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, kết quả thi hành án năm 2020, cơ quan THADS hai cấp đạt 104% về việc, 110% về tiền trên chỉ tiêu kế hoạch, vượt chỉ tiêu được giao, về giá trị tuyệt đối toàn tỉnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 279 việc, với số tiền trên 127 tỷ đồng.

Cùng với việc triển khai nhiệm vụ công tác theo chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, Chấp hành viên của các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ, ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động THADS.

Cục THADS cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS. Cụ thể, chủ động phối hợp với các Trại giam, Trại Tạm giam tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên phạm nhân và thân nhân của phạm nhân nộp thay phần trách nhiệm dân sự mà người bị kết án tù phải thi hành án và cấp giấy xác nhận làm căn cứ để xem xét đặc xá, giảm án cho người bị kết án tù theo đúng quy định.

Các cơ quan THADS tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp, đặc biệt là Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Qua đó, một số vụ án lớn, phức tạp được các cấp, các ngành phối hợp đồng bộ để giải quyết. 

 Tập thể Cục THADS Hưng Yên tại Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2020)

Năm 2020, cơ quan THADS hai cấp ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực Pháp Luật do Tòa án chuyển giao theo đúng quy định của Pháp Luật. Công tác xác minh phân loại số việc, tiền có điều kiện thi hành và số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác; tình trạng vi phạm Pháp Luật trong hoạt động thi hành án được Chấp hành viên, công chức khắc phục nghiêm.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS được Lãnh đạo Cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cơ quan THADS hai cấp thực hiện áp dụng đúng các quy định Pháp Luật, quy chế tiếp công dân; Thủ trưởng đơn vị duy trì định kỳ tiếp công dân; bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân. 

Cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra; chú trọng việc tự kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục về THADS. Qua kiểm tra đã đánh giá thực trạng áp dụng Pháp Luật của các đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế tại cơ sở để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; chỉ đạo áp dụng đúng quy định của Pháp Luật. Do đó, công tác THADS được thực hiện ngày càng nền nếp, hạn chế được những vi phạm xảy ra trong quá trình tổ chức thi hành án.

Làm tốt công tác dân vận trong THADS

Tuy nhiên, Cục THADS cũng chỉ rõ còn những hạn chế như: Kết quả thi hành của cấp Chi cục không đồng đều;Việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, việc thi hành án trọng điểm ở một số huyện có việc tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra; Số việc, tiền thụ lý mới tại cơ quan THADS tăng cao, trong khi chỉ tiêu biên chế được giao giảm. Các việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, việc bán đấu giá, giao tài sản thế chấp, bảo lãnh, kê biên bảo đảm thi hành án còn nhiều khó khăn...

Với những kết quả trong năm 2020, năm 2021 Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ cho biết, Cục sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản của TW và địa phương về công tác THADS. Cục và các Chi cục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, nhất là phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế THADS.

Các cơ quan THADS tập trung làm tốt công tác phân loại án, đảm bảo thi hành án đúng trình tự, thủ tục, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để tổ chức thi hành dứt điểm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền.  Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác dân vận trong THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành Pháp Luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong THADS.

Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kịp thời nghiêm minh đối với cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây sách nhiễu tiêu cực hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ.      

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật