Năm 2024: Có 1 trường hợp bị tạm giữ thẻ BHYT và phạt tiền lên tới 5 triệu đồng, đó là ai?

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo quy định trường hợp dưới đây sẽ bị tạm giữ thẻ BHYT và phạt tiền theo quy định.
Năm 2024: Có 1 trường hợp bị tạm giữ thẻ BHYT và phạt tiền lên tới 5 triệu đồng, đó là ai?
Ảnh minh họa

Trường hợp nào sẽ bị tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế và phạt tiền

Theo khoản 2 Điều 20 Luật này quy định trường hợp tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế khi “Người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác.”

Đây được coi là một trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vi phạm quy định về bảo hiểm y tế (và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi này). Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của Pháp Luật. Theo đó, mức xử phạt đối với đối với người cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm để khám, chữa bệnh được quy định tại Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

Như vậy, ngoài việc bị xử phạt tiền, người cho người khác sửa dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

3 trường hợp phải cấp đổi lại thẻ BHYT

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mỗi người tham gia BHYT sẽ được cấp 01 thẻ BHYT dùng để xuất trình khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 các trường hợp được phép đổi thẻ bảo hiểm y tế gồm:

- Những trường hợp mà thẻ BHYT bị rách, nát hoặc hỏng;

- Những trường hợp mà người tham gia thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

- Những trường hợp mà thông ghi trên thẻ BHYT không đúng.

Như vậy, thẻ BHYT của người tham gia thuộc một trong các trường hợp trên thì có thể làm thủ tục đổi thẻ BHYT mới theo quy định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật