Trợ giúp Tìm « Hồ sơ Xem tin nhắn] Đăng nhập Đăng kí

CNC.HRIS - phần mềm quản lý nhân sự , tiền lương , chấm công ( chấm công máy

 www.xaluan.com @ Diễn đàn -> Vietnamese Software
Tạo chủ đề mới    Trả lời chi tiết
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế tiếp  
Tác giả Nội dung
cncsoftvn
Tân binh
Tân binh
Tham gia: Jan 08, 2008
Bài viết: 1


Tiêu đề: CNC.HRIS - phần mềm quản lý nhân sự , tiền lương , chấm công (
Ngày gửi: 05, 2008 11:25 am

CNC.HRIS hỗ trợ in bằng word cùng lúc nhiều hợp đồng, in thẻ nhân viên, hết hạn hợp đồng, đề nghị làm việc (offer letter), gia hạn thử việc, qđ thuyên chuyển, qđ bổ nhiệm, danh sách nhân viên, tìm kiếm động, ds sinh nhật, nhân viên mới, ... phân ca làm vi
CNC.HRIS hỗ trợ in bằng word cùng lúc nhiều hợp đồng, in thẻ nhân viên, hết hạn hợp đồng, đề nghị làm việc (offer letter), gia hạn thử việc, qđ thuyên chuyển, qđ bổ nhiệm, danh sách nhân viên, tìm kiếm động, ds sinh nhật, nhân viên mới, ... phân ca làm việc, bảng tổng hợp công tháng, đi trễ, muộn, về sớm, hiện diện cá nhân, theo dõi phép năm và các loại ngày nghỉ, dồn phép, ... lương động, quá trình lương, lương chi tiết, lương tổng hợp, phiếu lương, lương chuyển khoản, ...,bảo hiểm bằng excel, ...
Chỉ có thành viên đã đăng kí có thể xem đoạn bài ẩn ỏ đây!
bạn có thể đăng kí thành viên hoặc đăng nhập vào diễn đàn!

Tài liệu mô tả phần mềm chi tiết:
Chỉ có thành viên đã đăng kí có thể xem đoạn bài ẩn ỏ đây!
bạn có thể đăng kí thành viên hoặc đăng nhập vào diễn đàn!

Tài liệu mô tả chức năng:
Chỉ có thành viên đã đăng kí có thể xem đoạn bài ẩn ỏ đây!
bạn có thể đăng kí thành viên hoặc đăng nhập vào diễn đàn!


1. Thông tin nhân viên: thông tin lý lịch (CV), công việc, các quá trình (hợp đồng, thuyên chuyển, lương, phụ cấp, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo, làm bên ngoài,…), người thân, …
Tìm kiếm động nhân viên theo nhiều điều kiện, các báo biểu nhân sự, in hợp đồng, lý lịch (CV), quản lý thôi việc, loại bỏ nhân viên,…
2. Chấm công (chấm công tay, máy chấm công)
Mã thẻ nhân viên (dùng chấm công máy), quản lý Ca làm việc, Ca1, Ca2, Ca3 (ca đêm), Ca bảo vệ, ca Tạp vụ,… Gán ca mặt định cho NV, xưởng/phòng ban,bộ phận
Phân ca theo ngày/ tháng, lập lịch làm việc, đăng ký OT (có hỗ trợ không cần đăng ký) theo ngày/ tháng, xác nhận OT (có thể không cần xác nhận), đăng ký nghỉ (PN, HL, KP, TS,…), phép năm dư chuyển sang thưởng hoặc chuyển sang năm khác, định số ngày phép cho 1 số người cụ thể, …
Lấy số liệu từ máy chấm công (nếu máy chấm công hỗ trợ dữ liệu CSDL (access,..) thì PM tự động lấy số liệu). Xem chỉnh sửa số liệu (thông tin chi tiết làm việc, quẹt thẻ, giờ công,..), xử lý ngoại lệ (ví dụ 1 ngày làm 3h, nghỉ hết hàng 5h/ nghỉ không phép 5h, phép năm 1 buổi, OT giờ nghỉ (trưa, sáng,..) ), …
Bảng tổng hợp công (31 ngày, tổng ngày công, tổng công 70%, OT150, OT180, OT200, OT230, OT300, OT330, số giờ làm việc ca đêm,..), đi muộn về sớm, hiện diện cá nhân, …
3. Tính lương
Thông tin lương, biến động lương cơ bản (thực nhận), lương HD (hợp đồng, lương BH), thông tin các khoản phụ cấp được hưởng (chuyên cần, giao thông, trách nhiệm, ABC, …). Các khoản +/- hằng tháng, ngoại lệ (bù tiền cơm, truy thu bảo hiểm,…) ghi chú cho lương tháng.
Tự động tính:Tiền cơm, phụ cấp ca đêm, chuyên cần, .. theo yêu cầu từng công ty
Thông tin tổng hợp chấm công (link từ chấm công)
Tính lương, khoá số liệu, chỉnh sửa biểu mẫu bảng lương (sửa định dạng format excel). Bảng lương chi tiết (excel), tổng hợp lương(excel), lương chuyển khoản (excel), lương tiền mặt (excel), phiếu lương, …
4. Bảo hiểm
Thông tin BHXH, BHYT (số sổ, ngày cấp, nơi KCB,…).
Thông tin nghỉ hộ sản, nghỉ bệnh dài ngày.
Thông tin biến động bảo hiểm trong tháng (tăng mới, thay đổi lương, tăng giảm thai sản, nghỉ dài ngày, nghỉ việc (trả thẻ, không trả thẻ), ngày liệu lực, tháng báo BH, hỗ trợ lọc thông tin biến động mà chưa báo, đã báo,..
Thông tin nghỉ hưởng chế độ trợ cấp BH (thai sản, ốm đâu, sau TS, Sau ốm đâu, nghĩ dưỡng sức PHSK,..)
Các biểu mẫu theo quy định (đề nghị cấp sổ, HCM: C45, C47, C47a, C46, DS, nghỉ hưởng trợ cấp; BD: 02a, 03, 04, 66a, 67a, 68a,69a,70a, …)
5. Phân quyền
6. Các phân hệ khác theo yêu cầu (đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, cấp phát, …)

Giá bán tham khảo: liên hệ 8112720, Sanh 0903845278 (Theo số lương NV, và yêu cầu)

"BẢNG DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CNC.HRIS"
STT Chức năng Liên quan Phân hệ
1 Quản lý nhân sự HR
1.1. Danh sách nhân viên HR
1.2. Thêm mới nhân viên "Kiểm tra trùng mã, họ tên, ngày sinh, CMND
In offer letter (đề nghọ làm việc)" HR
1.3. Thông tin nhân viên HR
1.3.1 Lý lịch cá nhân In CV HR
1.3.2 Thông tin công việc "- Thông tin: Điện thoại, email, ngày vào, …
- In gia hạn thử việc
- In đề nghị làm việc" HR
1.3.3 Quản lý quá trình làm việc "- Thông tin về thuyên chuyển, bổ nhiệm, ...
- In quyết định thuyên chuyển
- In quyết định bổ nhiệm
- Đính kèm các văn bảng liên quan
- BC danh sách thuyên chuyển" HR
1.3.4 Hợp đồng lao động "- In hợp đồng lao động
- Cảnh báo hết hạn thử việc, hợp đồng" HR
1.3.5 Học vấn, bằng cấp HR
1.3.6 Người thân trong gia đình HR
1.3.7 Thông tin các thành tích, khen thưởng "- In quyết định khen thưởng
- Đính kèm các văn bảng liên quan" HR
1.3.8 Thông tin kỹ luật "- In quyết định kỹ luật
- Đính kèm các văn bảng liên quan" HR
1.3.9 Quá trình làm việc trước khi vào cty HR
1.3.10 Các dự án tham gia Các dự án đã tham gia trong công ty HR
1.3.11 Các hồ sơ lưu trữ của nhân viên Các hồ sơ liên quan khi tuyển dụng, các văn bằng, … HR
1.3.12 Chứng chĩ, kỹ năng Tin học, ngoại ngữ, khác HR
1.3.13 Thông tin các lần kiểm tra sức khoẻ của nhân viên Tuyển dụng, định kỳ, … HR
1.3.14 Thông tin các hoạt động xã hội Đoàn, đảng, công đoàn, … HR
1.3.15 Thông tin giành riêng cho người nước ngoài Visa, passport, sổ lao động, … HR
1.3.16 Thông tin các bảo hiểm tham gia Bảo hiểm sức khoẻ, tai nạn, … mà nhân viên được hưởng HR
1.4 Chức năng tìm kiếm thông tin Tìm kiếm động HR
1.5 Cảnh báo hết hạn hợp đồng "- Cho phép định thời gian
- Hết hạn thử việc, học việc (trước 2 tuần)
- Hết hạn hợp đồng (trước 2 tháng)
- Nhắc nhở soạn hợp đồng (trước 3 ngày)
- Email báo người liên quan (head) danh sách nhân viên hết hạn
- Lọc thông tin hợp đồng
- In nhiều hợp đồng lao động cùng lúc" HR
1.6 Thuyên chuyển đồng loạt - Tái cấu trúc, dồn/ tách phòng ban HR
1.7 Thôi việc HR
1.7.1 Danh sách nhân viên thôi việc HR
1.7.2 Thông tin thôi việc "- In quyết định thôi việc
- In thoả thuận chấm dứt thôi việc (thử việc, học việc)
- Tuyển dụng lại
- Loại bỏ nhân viên (nhập sai, ..)" HR
1.8 Báo cáo nhân sự "- DS nhân viên mới
- DS thuyên chuyển
- DS nhân viên
- DS sinh nhật trong tháng
- .. (các báo cáo thông kê xem phần báo cáo quản lý)" HR
1.9 Danh mục HR
1.9.1 Các danh mục nhóm công việc Công ty, phòng ban (division), bộ phận(deprtment), … HR
1.9.2 Các danh mục nhóm học vấn, bằng cấp Trình độ văn hoá, chuyên môn, trường, chuyên ngành, … HR
1.9.3 Các danh mục lý lịch Quốc tịch, tỉnh thành, dân tộc, … HR
1.9.4 Các danh mục khác Gia đình, kỹ luật, lý do thôi việc, … HR
2 Quản lý phép, chấm công TMS
2.1 Thiết lập thông tin Phép năm, ốm, thai sản, … TMS
2.1.1 Danh sách các loại ngày nghỉ Phép năm, ốm, thai sản, … TMS
2.1.2 Thiết lập các ngày nghỉ trong năm "- Các ngày nghỉ thường: T7, CN
- Các ngày đặt biệt trong năm: 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, giỗ tổ HV, nghĩ tết AL, …" TMS
2.1.3 Thông tin số ngày nghỉ phép năm, và ngày công quy định " - Số ngày phép theo nhà nước
- Thiết lập riêng cho 1 số người, bộ phận
- Số ngày công quy định
- Số ngày công riêng cho 1 số người, bộ phận" TMS
2.1.4 Quản lý phép năm dư, phép chuyển từ công ty cũ sang TMS
2.2 Quản lý phép TMS
2.2.1 Nhân viên tự đăng ký phép "- Phần mềm tự email báo qlttiếp
- In đơn xin nghỉ phép" TMS
2.2.2 Quản lý duyệt phép "- Duyệt bằng từ email của nhân viên đăng ký gởi đến bắng phần mềm (không vào phần mềm) hoặc duyệt từ phần mềm
- Email đến nhân viên kết quả duyệt hay không duyệt" TMS
2.2.3 Nhân sự quản lý ngày phép của nhân viên In đơn xin nghỉ phép TMS
2.2.4 DS nhân viên nghỉ phép và các loại TMS
2.2.4 Nhân sự cập nhật nghỉ phép hàng loạt cho các ngày nghỉ đặc biệt bất thường Nghỉ sớm trước tết trừ phép năm, … TMS
2.3 Quản lý chấm công máy TMS
2.3.1 Thiết lập thông tin các ca làm việc C1, C2, C3, … TMS
2.3.2 Phân ca làm việc - Gán mặc định cho Chi nhánh/XN, Phòng ban/Bộ phận, Tổ nhóm, nhân viên. TMS
2.3.3 Kết nối dữ liệu với máy chấm công "- Dữ liệu file text
- Dữ liệu Access" TMS
2.3.4 Xử lý, chỉnh sửa số liệu "- Thông tin ca làm việc hằng ngày
- Thông tin các lần ra vào
- Lọc thông tin: không hợp lệ, số h làm việc, …" TMS
2.3.5 Xử lý ngoại lệ, tổng hợp công tháng "- Công thêm h công: đầu giờ, giữa giờ (trưa), …
- Sáng làm việc, chiều nghỉ hết hàng" TMS
2.3.6 Tính công tháng TMS
2.4 Quản lý làm ngoài giờ TMS
2.5 Báo cáo thống kê TMS
2.5.1 Thông kê nghỉ phép TMS
2.5.2 Thống kê nghỉ phép và các loại theo thời gian TMS
2.5.3 CCMáy: DS đi trễ, về sớm TMS
2.5.3 CCMáy: Bảng tổng hợp chấm công tháng TMS
2.5.3 CCMáy: Hiện diện cá nhân TMS
2.5.3 CCMáy: chi tiết thông tin quẹt thẻ TMS
2.5.3 Danh sách làm tăng ca trong tháng TMS
3 Quản lý tiền lương, tính lương, thưởng PR
3.1 Thông tin tiền lương PR
3.1.1 Quá trình lương của nhân viên "- Lương cơ bản, lương hợp đồng, …
- Danh sách tiền lương: NV mới, thay đổi lương, NV nghỉ việc
- In giấy xác nhận nhân viên (có tiền lương)" PR
3.1.2 Quá trình phụ cấp Trách nhiệm, độc hại, chức vụ,… PR
3.1.3 Thông tin về tài khoản (lương chuyển khoản) PR
3.1.4 Các khoản công trừ vào lương hằng tháng Trừ tiền ủng hộ, … PR
3.2 Lương tháng (lương tính động theo công thức) PR
3.2.1 Thiết lập công thức tính lương Các chỉ tiêu lương (các cột chi tiết trong bảng lương), công thức, cách tính cho từng cột PR
3.2.2 Thiết lập các công thức lương riêng cho 1 số nhân viên/ phòng ban đặc biệt Các chỉ tiêu về số ngày công để tính lương, tiền cơm, bảo hiểm, … PR
3.2.3 Thiết lập các công thức lương riêng cho 1 số nhân viên/ phòng ban đặc biệt Các chỉ tiêu về số ngày công để tính lương, tiền cơm, bảo hiểm, … PR
3.2.4 Tính lương tháng " - Điều chỉnh công thức, giá trị riêng cho tháng nếu có
- Ghi chú tiền lương cho từng chỉ tiêu (cột) nếu có.
- Ghi chú tiền lương tháng
- Lọc, thống kê giá trị từng cột trong bảng lương, những người gắn công thức riêng của từng cột lương trong tháng" PR
3.2.5 Lương cá nhân "- Kiểm tra và tính lương cho từng nhân viên nếu cần
- Xem nhanh phiếu lương của từng nhân viên
- Nhân viên tự xem phiếu lương tháng của mình
- In phiếu lương tháng cho từng nhân viên, in nhiều người cùng lúc" PR
3.3 Quản lý tiền thưởng PR
3.4 Biểu mẫu tiền lương PR
3.4.1 Biểu mẫu lương tháng "- Bảng lương tháng chi tiết
- Bảng lương tháng tổng hợp
- Bảng lương chuyển khoản
- Bảng lương tiền mặt
- Phiếu lương
- Danh sách thay đổi lương trong tháng
- Danh sách hưởng các loại phụ cấp trong tháng
- Danh sách những khoản cộng trừ vào lương tháng" PR
3.4.2 Các biễu mẫu khác "- Danh sách lương (quá trình lương)
- Danh sách nhân viên hưởng các khoản phụ cấp
- Danh sách tiền thưởng
- Bảng tổng hợp tiền thưởng
- Tờ khai thuế thu nhập
- Bảng quyết toán thuế thu nhập" PR
4 Bảo hiểm IS
4.1 Thông tin bảo hiểm IS
4.1.1. Thông tin bảo hiểm xã hội "- Thông tin về số sổ, ngày cấp, nơi cấp, …
- Quá trình tham gia bảo biểm trước khi vào công ty nếu có
- Quá trình tham gia đóng bảo hiểm tại công ty
- In tờ khai cấp sổ" IS
4.1.1 Thông tin bảo hiểm y tế "- Thông tin về số sổ, ngày cấp, nơi cấp, nơi khám chữa bệnh …
- Thông tin về thẻ khám chữa bệnh" IS
4.1.2 Gia hạn thời gian thẻ khám chữa bệnh, thay đổi nơi khám chữa bệnh IS
4.1.3 Danh sách lương hợp đồng đóng bảo hiểm Lọc theo NV mới, thay đổi lương, NV nghỉ việc IS
4.2 Quản lý thông tin báo bảo hiểm IS
4.2.1 Báo cáo cho cơ quan bảo hiểm "- LĐ tăng, Nghỉ việc, tăng lương, giảm lương, nghỉ thai sản, TS đi làm lại, nghỉ bệnh dài ngày, nghỉ bệnh dài ngày đi làm lại
- Quản lý thời gian phát sinh số liệu
- Quản lý tháng tham gia BH của số liệu phát sinh
- Quản lý tháng báo bảo hiểm của số liệu phát sinh" IS
4.2.2 Các báo biểu tháng "- Báo tăng (biểu mẫu số 02aTBH)
- Báo thay đổi (BM số 03aTBH)" IS
4.2.3 Danh sách tham gia bảo hiểm Biểu mẫu số 02TBH IS
4.3 Quản lý thông tin nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm IS
4.3.1 Thông tin nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm "- Nghĩ dưỡng sức, ốm đâu, sau ốm đau, thai sản, sau thai sản, ..
- Nghỉ tập trung, không tập trung, con ốm, …" IS
4.3.2 Báo cáo nghĩ hưởng trợ cấy "- Hưởng chế độ ốm đau - C 66a-DH
- Hưởng chế độ thai sản - C 67a-DH
- Hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau - C 68a-DH
- Hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau thai sản - C 69a-DH
- Hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau TNLĐ - BNN - C 70a-DH" IS
5 Tuyển dụng RE
5.1 Thiết lập thông tin mô tả công việc cho từng chức danh RE
5.2 Quản lý thông tin yêu cầu tuyển dụng RE
5.3 Quản lý thông tin ứng viên (tựa như thông tin nhân viên) RE
5.4 Lọc ứng viên theo từng yêu cầu tuyển dụng để lên danh sách thi tuyển/ phỏng vấn RE
5.5 Cập nhật thông tin kết quả thi tuyển RE
5.6 Cập nhật thông tin kết quả phỏng vấn các vòng RE
5.7 Kết quả tuyển dụng RE
5.8 Báo cáo tuyển dụng RE
6 Đào tạo TR
6.1 Lập kế hoạch đào tạo TR
6.2 Quản lý thông tin các khóa đào tạo TR
6.3 Danh sách học viên (nhân viên) dự khoá học TR
6.4 Kết quả đào tạo của từng học viên trong lớp học TR
6.5 Thông kê công tác đào tạo TR
6.6 Báo cáo công tác đào tạo TR
7 Đánh giá nhân viên AP
7.1 Thiết lập các tiêu chí đánh giá AP
7.2 Thiết lập các kỳ đánh giá AP
7.3 Nhân viên tự đánh giá AP
7.4 Quản lý trực tiếp đánh giá AP
7.5 Lãnh đạo đánh giá AP
8 Báo cáo thông kê chung RP
8.1 Sơ đồ tổ chức công ty RP
8.2 Chi tiết thông tin các vị trí lãnh đạo RP
8.3 Thống kê nhân viên theo trình độ "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.4 Thống kê nhân viên theo học vị/ bằng cấp "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.5 Thống kê nhân viên theo độ tuổi "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.6 Thống kê nhân viên theo thâm niên công tác "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.7 Thống kê nhân viên theo giới tính "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.8 Thống kê nhân viên theo chức vụ "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.9 Thống kê nhân viên theo vùng miền "- Dạng danh sách
- Dạng biểu đồ" RP
8.10 Lý lịch trích ngang nhân viên RP
8.11 Danh sách nhân viên - Tìm kiếm nhanh nhân viên, thông tin công khai (họ tên, nơi làm việc, chức damh, số điện thoại nơi làm việc) RP
9 Thông tin cá nhân II
9.1 Hồ sơ cá nhân II
9.2 Tự chỉnh sửa thông tin cá nhân Lý lịch, địa chỉ, điện thoại, bằng cấp II
9.3 Thông tin về lương, bảo hiểm, các khoản trợ cấp II
9.4 Phiếu lương tháng, thông tin lương được nhân hằng tháng II
9.5 Đăng ký nghỉ phép các loại, các ngày phép đã nghỉ, thông tin phép năm II
9.6 Thông tin về đánh giá II
10 Quản lý người sử dụng, phân quyền AD

Tải game hay nhất cho điện thoại tại GameAvatar.mobi
download Game nhanh sms XLG 093 gởi 8024 (500vnđ )
Chơi web game/flash game/ game cho android iphone / di động tại www.xonxao.com

Bạn không được phép xem/download file gửi kèm.
Đăng nhập để xem/download file kèm này.

Chuyển lên đầu trang
Xem thông tin cá nhân của thành viên này Gửi tin nhắn
Bài viết tương tự
Chủ đề Tác giả Chuyên mục Trả lời Ngày gửi
Chủ đề Đêm nhạc Khánh Ly đã từng làm xao động Trịnh Công Sơn HenryHuy02 Âm nhạc - giọng ca 0 24, 2015 2:24 pm
Chủ đề Thủ tục sang tên xe máy đã qua nhiều đời chủ? lh 0988936449 cvht2009 Âm nhạc - giọng ca 0 23, 2015 1:57 pm
Chủ đề Chelsea vui hàng công, Arsenal sầu hàng thủ trungkaka165 Gamers World 0 23, 2015 10:20 am
Chủ đề Vé máy bay trực tuyến Sài Gòn Hà Nội dt1phongthie Thế giới Ăn - Chơi Lifestyle Cuộc sống 0 22, 2015 12:02 am
Chủ đề Vé máy bay đi Singapore dt1phongthie Thế giới Ăn - Chơi Lifestyle Cuộc sống 0 20, 2015 9:51 pm
Chủ đề Lệ phí rút hồ sơ gốc ô tô, xe máy 2015 trọn gói giá rẻ 0988936449 cvht2009 Hệ thống mạng Network 0 18, 2015 1:57 pm
Chủ đề Thủ tục sang tên xe ô tô công ty trọn gói giá rẻ lh 0988936449 cvht2009 Hệ thống mạng Network 0 17, 2015 3:00 pm
Chủ đề Hỏi đáp về các bước rút hồ sơ gốc xe ô tô, xe máy? lh 0988936449 cvht2009 Hệ thống mạng Network 0 17, 2015 2:49 pm
Chủ đề tủ bếp gỗ công nghiệp giá rẻ cho chung cư Hà Nội. MrTi69 SEO - WebMaster World 0 11, 2015 5:28 pm
Chủ đề Vé máy bay du lịch Quy Nhơn - Bình Định hè 2015 dt1phongthie SEO - WebMaster World 0 03, 2015 10:41 pm
Hiển thị bài:    Thời gian được tính theo giờ GMT + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới    Trả lời chi tiết
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang
   www.xaluan.com @ Diễn đàn -> Vietnamese Software

 
Chuyển đến:  
Bạn Không thể tạo chủ đề mới trong đây.
Bạn không thể trả lời bài viết trong đây.
Bạn không thể sửa bài viết của mình trong đây.
Bạn không thể xóa bài viết của mình trong đây.
Bạn không thể tham gia bình chọn trong đây.
Bạn không được phép gửi kèm file trong này
Bạn không được phép download files trong này

Powered by XL © 2001, 2015

Xóa bỏ cookies của bạn